Deiseb a wrthodwyd Allow the people of North East Wales a devolution referendum.

Devolution has not worked in North East Wales, and the institution does not add any benefit to constituents. It just provides another layer of Government which does nothing to improve the lives of people in this part of the United Kingdom.
A referendum would not seek to abolish the Senedd but afford this geographical area the choice to realign itself again or not with Westminster

Rhagor o fanylion

A referendum coincident with the next UK General Election would be the appropriate opportunity to ask the question in the following constituencies. Aberconwy, Clwyd West, Vale of Clwyd, Delyn, Alyn & Deeside, Wrexham and Clwyd South

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Mae Atodlenni 7A a 7B o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn pennu’r materion sy’n ‘gyfyngedig’ neu a ‘gedwir yn ôl’ i Senedd y DU - h.y. meysydd lle mai dim ond Senedd neu Lywodraeth y DU, nid y Senedd neu Lywodraeth Cymru, a gaiff weithredu. Mae galw am refferendwm ar ddatganoli yn un o'r materion a gedwir yn ôl.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau a chyfrifoldebau’r Senedd i’w gweld yma: https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi