Deiseb a wrthodwyd allow all welsh people to learn welsh for free

to save our heritage and culture for generations to come and raise the number of fluent welsh speakers in wales . it seams like the population of fluent welsh speakers or people able to speak welsh is declining in 2023 with people able to learn their native language for free it will have a resounding affect on the welsh people to keep alive their history and culture

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb ar y mater hwn yn ddiweddar:

Gwersi Cymraeg am ddim i bawb sydd isio dysgu'r iaith yng Nghymru

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma: https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=41310&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi