Deiseb Gosodwch gylchfan, nid goleuadau traffig, yng Nghyffordd angheuol Nash, Sir Benfro.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo gosod goleuadau traffig yn lle cylchfan ar gyffordd angheuol Nash yn Sir Benfro, yn dilyn nifer o wrthdrawiadau a marwolaeth beiciwr modur ifanc.

Cylchfan - Mae llawer o drigolion Sir Benfro, yn ogystal â’r Cyngor, yn teimlo y byddai cylchfan yn fwy priodol, o ystyried traffig Irish Ferry ac mai dyma'r brif ffordd ar gyfer de’r sir.

Rhagor o fanylion

Mae Cyngor Sir Penfro yn teimlo byddai cylchfan yn ateb mwy priodol, fel y mae llawer o drigolion Sir Benfro, ond gwrthododd Llywodraeth Cymru eu cais am gylchfan, gan gymeradwyo goleuadau traffig ar gyfer y gyffordd yn lle hynny.

Bydd goleuadau traffig yn achosi oedi mawr i ddinasyddion y sir sy’n gweithio ac yn teithio. Byddai cylchfan yn fwy priodol, ac mae tir eisoes wedi ei gymeradwyo gan y cyngor lleol ar gyfer y datblygiad.

Hoffem ddeisebu i osod cylchfan mwy priodol sy’n cael cefnogaeth y gymuned.

Llofnodi’r ddeiseb hon

432 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon