Deiseb Ei gwneud yn orfodol rhoi nifer y calorïau ar yr holl fwydydd sydd wedi’u prosesu.

Bydd hyn yn helpu oedolion a phlant i golli pwysau mewn ffordd fwy effeithlon drwy ganiatáu i rywun weld yr union galorïau a meddwl ddwywaith am godi’r eitem honno.

Llofnodi’r ddeiseb hon

7 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon