Deiseb Dylid symud Colofn Eliseg, carreg wedi’i cherfio o’r 850au AD, i Amgueddfa Cymru er mwyn ei gwarchod.

Mae’r llythyrau sydd wedi’u cerfio ar Golofn Eliseg (ger Glyn y Groes, Llangollen) yn treulio’n gyflym. Hon yw’r garreg Ganoloesol bwysicaf yng Nghymru. Er hynny, mae wedi’i gadael yn yr awyr agored i’r tywydd ei herydu ac mae angen ei symud i Amgueddfa cyn i’r manylion olaf gael eu colli am byth. Dylid codi copi yn y lleoliad presennol mewn cae.

Rhagor o fanylion

Mae Colofn Eliseg wedi’i symud sawl gwaith o’i lleoliad gwreiddiol, sy’n debygol o fod yn anhysbys.
Cafodd ei hailadeiladu yn y 1750au, ar ôl iddi gael ei dinistrio’n rhannol yn Rhyfel Cartref Prydain.
Mae’r cerfiadau yn dogfennu Teyrnas Powys hyd at yr 850au.

Llofnodi’r ddeiseb hon

38 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon