Deiseb a gaewyd Dylai Cadw roi gwarchodaeth statudol i Dderwen Adwy’r Meirwon fel coeden hynafol

Mae’r Goeden hynafol hon, sydd dros fil o flynyddoedd oed, yn fregus iawn ar ôl i droseddwyr dargedu sawl coeden yn ddiweddar.
Mae’r goeden yn cynrychioli man pwysig sy’n gysylltiedig â Brwydr Crogen ym 1165. Dylai’r goeden gael gwarchodaeth CADW.

Rhagor o fanylion

Mae’r goeden mewn lleoliad bregus iawn ger Clawdd Offa yn sir Wrecsam ger y Waun.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

269 llofnod

Dangos ar fap

10,000