Deiseb Dylai Cadw roi gwarchodaeth statudol i Dderwen Adwy’r Meirwon fel coeden hynafol

Mae’r Goeden hynafol hon, sydd dros fil o flynyddoedd oed, yn fregus iawn ar ôl i droseddwyr dargedu sawl coeden yn ddiweddar.
Mae’r goeden yn cynrychioli man pwysig sy’n gysylltiedig â Brwydr Crogen ym 1165. Dylai’r goeden gael gwarchodaeth CADW.

Rhagor o fanylion

Mae’r goeden mewn lleoliad bregus iawn ger Clawdd Offa yn sir Wrecsam ger y Waun.

Llofnodi’r ddeiseb hon

77 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon