Llofnodi’r ddeiseb

Adfer gwasanaeth bws arfordirol 552 y Cardi Bach yn Ne Ceredigion!

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.