Deiseb Rhaid atal y gwaharddiad ar GB News yn y Senedd

Sut gall Comisiwn y Senedd Commission wahardd rhaglenni darlledwr newyddion rhag cael eu dangos yn y Senedd? Dyma sut mae unbeniaeth yn dechrau.
GB News – bydd rhai yn eu hoffi, ac ni fydd eraill yn eu hoffi – ond yn fy marn i maent o leiaf yn cynnig trafodaeth wirioneddol ac yn gwahodd pob ochr o’r ddadl.

Llofnodi’r ddeiseb hon

226 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon