Deiseb a gaewyd Rhaid atal y gwaharddiad ar GB News yn y Senedd

Sut gall Comisiwn y Senedd Commission wahardd rhaglenni darlledwr newyddion rhag cael eu dangos yn y Senedd? Dyma sut mae unbeniaeth yn dechrau.
GB News – bydd rhai yn eu hoffi, ac ni fydd eraill yn eu hoffi – ond yn fy marn i maent o leiaf yn cynnig trafodaeth wirioneddol ac yn gwahodd pob ochr o’r ddadl.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

309 llofnod

Dangos ar fap

10,000