Deiseb a wrthodwyd Keep developing Duolingo for Welsh learners

The Welsh Government should work with Duolingo to keep developing the app.
I have used Duolingo for over 580 days consecutively for learning Welsh. It's a fun and easy way to practice listening, reading and writing. (I wish they'd add speaking).
To stop developing this language on the app would be devastating to my learning.
Losing Welsh on Duolingo will be severely detrimental to the Welsh Government's goal of reaching a million Welsh speakers by 2050.

Rhagor o fanylion

https://nation.cymru/news/language-learning-app-duolingo-to-mothball-welsh-course/

The other websites and apps don't come close to how useful this is.
The fact that it was connected to the new Welsh adult learning syllabus showed how effective it is. Discrepancies have appeared that need to be developed not scrapped.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd y deiseb arall yn byw y prynhawn yma.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi