Deiseb a wrthodwyd hold a public referendum on whether mark drakeford should still be the welsh labour leader

with the arrogance and the shear miss information mark drakeford had inflicted on the people of wales and the laughing stock he has made us on the world stage of spending £33 million on 20mph road signs even though the welsh NHS is the worst performing in the united kingdom, is he fit to represent wales?

Rhagor o fanylion

the 20mph blanket speed limit set in 17/09/23. the lack of funding in NHS, but there is a spare £33 milion pound to spend on road signs, mark drakeford overall behavior to people who debate him in public and in the senedd.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi