Deiseb a wrthodwyd Stop the cuts to essential bus routes in Swansea. Invest and improve public transport in the city.

From the 29th of October 2023 First Bus will be making drastic cuts to already unreliable services in Swansea.

Some essential services will be totally withdrawn including at peak times to schools, hospital units and workplaces. Some, already overcrowded, busy routes will be replaced by one bus an hour and some areas totally cut off leaving passengers stranded.

These cuts will be catastrophic for the city.

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi