Deiseb a wrthodwyd Oppose the WHO's Pandemic Preparedness Treaty.

I want the Government to commit to not signing any international treaty on pandemic prevention and preparedness established by the WHO

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mater i Lywodraeth y DU yw hwn, sy’n llofnodwr i’r erthygl a gynigiodd y cytundeb yn wreiddiol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth yma
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9550/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi