Deiseb Dylid rhoi terfyn ar arfer deintyddion o wrthod gweld a thrin pobl sy’n agored i niwed

Gall fod yn anodd i bobl sy’n agored i niwed fynd i apwyntiad deintydd oherwydd salwch, straen, cyfrifoldeb gofalu, problemau cludiant ac ati, ond mae deintyddion yn aml yn gwrthod gweld pobl sydd wedi colli ychydig o apwyntiadau. Nid yw’r arfer hwn yn ystyried eu hamgylchiadau personol, ac mae’n eu gwneud yn fwy agored i iechyd deintyddol gwael.

Rhagor o fanylion

Os yw deintydd yn tynnu unigolyn oddi ar ei restr gleifion, mae'n anodd iawn dod o hyd i ddeintydd arall y GIG. Dylai fod gwiriadau a rhywfaint o ystyriaeth i bobl sy’n agored i niwed a allai golli mynediad at ofal iechyd pwysig. Dylid diogelu pobl agored i niwed.

Llofnodi’r ddeiseb hon

17 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon