Deiseb a wrthodwyd Call for an immediate ceasefire in Israel and Gaza

The Welsh Government must call for a ceasefire on both sides in Israel and Gaza. They must continue to call for the release of hostages, and call for the restoration of water, electricity and fuel to the people of Gaza.

Rhagor o fanylion

The Government must make the call for humanitarian aid to enter Gaza, and the return of sanitation and emergency services to Gaza, thereby saving lives. To aid further diplomatic intervention and the prospective release of hostages, thereby saving lives. To prevent this from escalating into a wider regional conflict, which would have both local and global consequences, thereby saving lives.

Call a ceasefire immediately!

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi