Deiseb Dylid rhoi rhagor o gyllid i Wasanaethau Iechyd Meddwl yn ein cymunedau yng Nghymru

Nid oes digon o arian yn ein cymunedau i helpu pobl, yn enwedig pobl Ifanc, sy'n cael trafferthion gyda'u hiechyd meddwl ac â bywyd yn gyffredinol. Rwyf wedi cael trafferth gydag iselder difrifol ac fe gymerodd dair blynedd i gael gweld Seicolegydd a chael therapi siarad. Faint o bobl sy'n marw oherwydd diffyg cyllid a rhestrau aros hir, ac am nad oes digon o weithwyr iechyd meddwl proffesiynol ar gael.

Llofnodi’r ddeiseb hon

17 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon