Deiseb Dechrau ymchwiliad cyhoeddus i'r rhesymau, y cyfiawnhad a'r dystiolaeth am 20mya

Mae'n ymddangos bod yr adroddiadau a'r adborth gan y cyhoedd yn gyffredinol, ers cyflwyno'r terfyn cyflymder diofyn, yn gwrth-ddweud y cyfiawnhad a roddir gan Weinidogion. Rwy'n credu ei fod yn gost ddiangen heb unrhyw dystiolaeth brofedig ei fod yn fanteisiol. Ble mae'r dystiolaeth i gyd, nid ffeithiau detholus. Ble mae'r ffeithiau ar ochr gadarnhaol cadw'r terfyn 30mya, yn benodol o ran budd i'r economi.

Llofnodi’r ddeiseb hon

137 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon