Llofnodi’r ddeiseb

Dechrau ymchwiliad cyhoeddus i'r rhesymau, y cyfiawnhad a'r dystiolaeth am 20mya

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.