Deiseb a wrthodwyd Statement of No Confidence in Mark Drakeford and Welsh Labour

This is due to many things, including the money squandered on the 20mph speed limit change and the inability to manage the Welsh NHS.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Ceir gwybodaeth am y reolau'r broses ddeisebu yma:
https://deisebau.senedd.cymru/help

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi