Deiseb Cymorth i bobl Palesteina: Cynnig lloches a noddfa yng Nghymru

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Senedd Cymru i ddangos undod â phobl Palesteina sy’n dioddef oherwydd y gwrthdaro presennol yn eu mamwlad. Rydym yn sylweddoli na all Llywodraeth Cymru ymyrryd yn uniongyrchol mewn materion tramor ond credwn, fodd bynnag, y gellir cymryd camau ystyrlon a phwysig i gynorthwyo’r unigolion hyn yn eu hawr o angen - a chynnig noddfa iddynt.

Rhagor o fanylion

Rydym yn galw ar y Senedd i wireddu ei hymrwymiad i hawliau dynol a chynwysiant drwy gynorthwyo pobl Palesteina a chynnig lloches iddynt.

Rydym yn ei hannog i weithio gyda chyrff yn y DU a chyrff rhyngwladol i roi llais i’r alltudion, a chynnig lloches ddiogel iddynt, ehangu cynlluniau adleoli, hwyluso cynlluniau i gynnig noddfa i’r rhai sydd wedi’u hanafu, sicrhau bod adnoddau hanfodol ar gael iddynt yng Nghymru, a chodi ymwybyddiaeth ymhlith pobl Cymru o sefyllfa Palestiniaid.

Credwn y bydd hyn yn tystio i werthoedd hawliau dynol Cymru ac yn gyfle i fod yn llais sy’n dylanwadu ar gynlluniau i roi cymorth byd-eang i’r rhai sydd wedi’u halltudio o Balesteina.
Mae angen gweithredu ar unwaith.

Llofnodi’r ddeiseb hon

21 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon