Deiseb a wrthodwyd Prohibit the use of loud fireworks in Wales.

Loud fireworks causes tremendous stress for animals, elderly people, and some people living with PTSD and other conditions.

Wales should lead the United Kingdom in prohibiting the sale of fireworks.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi