Deiseb a wrthodwyd Reinstate sandwiches as a daily option in schools

The roll out of the new school menu has caused stress and anxiety for my 4 year old.
He has been picky eater since he was young due to illness’
NEWydd have taken away giving the option of pasta pot, sandwich or jacket potato daily.
They have not taken into consideration the children who have ‘safe foods’
They also don’t have a policy for Autistic children.

Rhagor o fanylion

When speaking to the managing director Steve Jones of NEWydd Flintshire, he was very rude, laughed at the fact they would be starving children who only have their ‘safe foods’

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Gallech ystyried cysylltu â’ch cyngor lleol neu’ch cynrychiolwyr lleol ynglŷn â’r mater hwn.
https://cyfarfodyddpwyllgor.siryfflint.gov.uk/mgMemberIndex.aspx?bcr=1

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi