Deiseb Cadwch enwau trefi yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Mae’r Pwyllgor Deisebau yn y Senedd yn ystyried deiseb yn galw am enwau lleoedd yng Nghymru i fod yn Gymraeg yn unig.
Ni all Cymru fforddio’r newid hwn ac mae canran uwch o’r boblogaeth yn siarad Saesneg yn unig.

Llofnodi’r ddeiseb hon

92 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon