Deiseb a wrthodwyd Cadwch enwau trefi yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Mae’r Pwyllgor Deisebau yn y Senedd yn ystyried deiseb yn galw am enwau lleoedd yng Nghymru i fod yn Gymraeg yn unig.
Ni all Cymru fforddio’r newid hwn ac mae canran uwch o’r boblogaeth yn siarad Saesneg yn unig.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi