Deiseb a wrthodwyd Stop the revaluation of welsh homes for council tax purposes.

.

Rhagor o fanylion

This is just a scam to make the working population of wales pay more council tax.
The value of a house is not an indication of the earnings going into that home.
The welsh assembly are not taking into consideration those who purchased their homes many yrs ago and are now pensioners.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau eisioes yn ystyried deiseb ar y mater hwn:
Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i wrthod eu cynigion ar gyfer ailbrisio'r dreth gyngor

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:
https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=41006&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi