Deiseb a wrthodwyd Vote for no confidence in the Welsh parliament and all politicians.

that cripple business, the silly 20mph idea , the awful waits for NHS and dentists, the worst poverty in Europe, no new roads, the tourist tax. Wales is in deep trouble.
The people of Wales are fed up and all vote no confidence in the current system.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Mae'r safonau a'r rheolau ar gyfer y broses ddeisebu i'w cael ar ein gwefan:
https://deisebau.senedd.cymru/help

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi