Deiseb a gaewyd Dydd Llun heb gig ym mhob ysgol yng Nghymru.

Rydym yn galw am y canlynol: dydd Llun di gig yn mhob ysgol yng Nghymru am resymau amgylcheddol ac er lles anifeiliaid.

Mae'n lleihau eich ôl troed carbon ac yn safio bywydau anifeiliaid. Hefyd mae hi'n cymeryd 2,350 litr o ddŵr i greu un byrgyr cig eidion felly bydd hwn yn safio llwyth o ddŵr.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

271 llofnod

Dangos ar fap

10,000