Deiseb a gaewyd Cadwch yr enw 'Wales' a pheidiwch â gwastraffu rhagor o arian trethdalwyr ar ymarferion dibwrpas.

Mae hyn i wrthwynebu'r ddeiseb i ddileu'r enw 'Wales' ac i gyfeirio at ein gwlad annwyl fel 'Cymru' yn unig.
Rydym yn falch o'n gwreiddiau Cymreig ond byddai hyn yn wastraff dibwrpas o arian trethdalwyr. Wales NEU Cymru - gadewch i bobl gyfeirio at ein gwlad sut bynnag y mynnant, a pheidiwch â gosod ideoleg ar neb.
Boed i'r mwyafrif distaw gael eu clywed!

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

5,439 llofnod

Dangos ar fap

10,000