Deiseb a wrthodwyd Cancel plans to extend the new dock feeder canal on Churchill Way, Cardiff, to save public money

In a time of extreme budget pressures, the development of Churchill Way (Canal Quarter Development) needs to be scrapped, and the money better allocated to more important public sectors eg. NHS, mental health services, bin collection, rural affairs.

The public are in agreement that this new feeder canal looks terrible. This project should now be changed to limit further spending.

Millions of pounds have already been spent on this project, please don't waste millions more.

Rhagor o fanylion

See relevant Wales Online article comments for public opinion on this project.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Datblygiad gan Cyngor Caerdydd yw hwn felly gallech ystyried deisebu'r Cyngor:
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Democratiaeth/Cynllun-Deisebau-Cyngor-Caerdydd-2022/Pages/default.aspx

Neu gallwch ystyried cysylltu gyda'ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater: https://cardiff.moderngov.co.uk/mgMemberIndex.aspx?bcr=1&LLL=1

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi