Deiseb a wrthodwyd Increase all speed limit discrepancies to 10% + 4 mph as with the 20mph blanket.

Increase all speed limit discrepancies to 10% + 4 meaning the limit in a 30mph zone would be enforceable at 37mph, and so on.l all the way to 81 mph being the limit for driving at 70mph.
I think this would be in line with the recent 10% + 4 given to the 20mph blanket which is 26mph before being enforced even though guidelines from the charity Brake which has been advertised by Lee Water MS states cars cannot stop at 25mph!

Rhagor o fanylion

The Brake charity states that a child running out in front of a car three lengths away would still be hit by a car travelling at 25mph even though the enforceable limit is 26mph. If the 10% + 4 is irrelevant to safety at 20mph then I see no reason why other speed limits cannot be subject to a 10% + 4 increase as well as the current discrepancy of 26mph for the 20mph blanket according to the Brake statement is more detrimental than 25mph.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Caiff y goddefgarwch wrth orfodi cyfymder ei osod yng nghanllawiau Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu. Mae cwestiynau cyffredinol gwefan partneriaeth GanBwyll ar 20mya yn dweud:
"Mae GanBwyll yn gweithredu canllawiau Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, sy’n amlinellu’r trothwyau gorfodi o ddim llai na 10% +2mya. Tra bod y cyhoedd yn dod i arfer â’r newid i’r terfyn diofyn, mae Prif Swyddogion yr Heddlu wedi caniatáu inni gynyddu hyn i 10% +4mya mewn ardal 20mya yn unig, sy’n golygu’n bod ni’n dechrau erlyn ar 26mya mewn ardal sydd â therfyn cyflymder o 20mya."
https://www.ganbwyll.org/gweithredoedd-ac-ymgyrchoedd/20mya/

Ni all Llywodraeth Cymru gyfarwyddo Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu gan fod plismona wedi ei gadw nôl, sy'n golygu mae cyfrifoldeb Llywodraeth y DU ydyw.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi