Deiseb a gaewyd Atal Llywodraeth Cymru rhag defnyddio Phil Jones Associates (PJA) i adolygu’r cynllun 20mya.

Roedd PJA yn allweddol wrth roi cyngor ar y cynllun 20mya. Maent wedi bod yn gefnogwyr ers amser maith i’r lobi teithio llesol / seiclo. Rwyf o’r farn bod gofyn i PJA adolygu’r cynllun hynod amhoblogaidd yn wrthdaro amlwg mewn buddiannau. Ni allant roi barn ddiduedd o’r effeithiau negyddol y mae hyn yn ei chael ar fodurwyr, a bod yn gydnaws â’r corff enfawr o wrthwynebiadau cyhoeddus, fel y tystia’r ddeiseb yn gwrthwynebu 20mya, wnaeth ddenu dros 467,000 o lofnodion. Rhaid i gorff annibynnol adolygu hyn.

Rhagor o fanylion

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

724 llofnod

Dangos ar fap

10,000