Deiseb Ymchwiliwch i daliadau ac arfer deintyddol sy’n effeithio ar iechyd deintyddol ac iechyd cyffredinol y tlotaf yng Nghymru.

Wrth i ddeintyddion y GIG adael i fynd i’r sector preifat yng Nghymru, mae lles deintyddol yn mynd yn anfforddiadwy i’r mwyafrif.

Llofnodi’r ddeiseb hon

73 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon