Deiseb Gwneud i bob Cyngor ddarparu canolfannau achub cathod

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ofyniad i ymdrin â chathod sy’n cael eu gadael a rhai y mae pobl yn dod o hyd iddynt. Dim ond am gŵn strae y mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldeb cyfreithiol. Mae’r ddeiseb hon yn galw ar Lywodraeth Cymru i’w gwneud yn statudol i bob Cyngor yng Nghymru ddarparu cyfleuster achub cathod.

Llofnodi’r ddeiseb hon

82 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon