Llofnodi’r ddeiseb

Llywodraeth Cymru i ddiogelu cyllid mewn addysg rhag toriadau Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol.

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.