Deiseb Diddymu holl bolisïau Llywodraeth Cymru o Agenda 21/Agenda 2030/Datblygu Cynaliadwy, gan gynnwys Sero Net

Mae Sero Net, fel un enghraifft, yn bolisi dinistriol, anfoesegol, eithafol a gwrth-ffermio, sydd hefyd yn rhwystro hawl pawb i fyw oddi ar dir Cymru. Mae enghreifftiau eraill o’r agendâu hyn yn cynnwys dinasoedd 15 munud a gosod rhwystrau ar deithio mewn ceir a’n rhyddid personol i deithio yn ôl ein dymuniadau.

Rhagor o fanylion

Mae Agenda 21 / Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yn gynlluniau sydd wedi’u creu a’u gweithredu gan gyrff byd-eang anetholedig i reoli’r holl adnoddau a holl bobl sydd ar y ddaear, ac nid oes gan ddinasyddion Cymru a mannau eraill gyfle i ddweud ein dweud ynglŷn â hyn, na llais democrataidd. Mae rhywbeth wirioneddol o’i le am hyn, ac mae’n fygythiad difrifol i ddemocratiaeth a’n hawliau a’n rhyddidau diymwad fel pobl rydd.

Llofnodi’r ddeiseb hon

565 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon