Deiseb a wrthodwyd Stopio rhoi arian i SUSTRANS a’i ddefnyddio ar gyfer elusennau sy’n ei haeddu’n fwy

Mae Sustrans yn ymddangos i mi yn fwy o grŵp lobïo nag elusen, yn gorfodi eu polisïau ar bobl nad ydynt eu heisiau.
Dylid atal cyllid i’r grŵp hwn ar unwaith.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi