Deiseb a wrthodwyd Abolish mandatory GCSE Welsh exams in schools.

Our child is currently studying mandatory Welsh GCSE and finds it difficult to comprehend , ending regularly in tears hindering progress in other subjects due to the immense stress. All children have been affected immensely due to lockdown and to add the pressure at GCSE is non sensical . This subject should be optional not mandatory. Enough is enough !

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi