Deiseb a wrthodwyd Create a national English language television channel for Wales

While S4C does occasionally broadcast programmes in English, ultimately it is a Welsh language channel and as a result, apart from the Welsh versions of the BBC and ITV channels, there’s no national independent English language TV channel in Wales, for Wales. A channel of this kind would help develop the currently very small Welsh media sector and allow Wales to create and broadcast content in English separate from the BBC and ITV.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi