Deiseb a wrthodwyd Introduce recall petitions for suspended Senedd members.

The recent 6 week suspension of a Plaid Cymru Senedd member from the estate would usually warrant a re-call petition, had he been an MP. The Welsh Parliament should adopt the policy of recall petitions to match Westminster's because it promotes accountability and transparency in governance. This mechanism allows constituents to hold their representatives accountable if they are suspended and remove them, ensuring that elected officials meet the standards expected of public office.

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb ar y mater hwn yn ddiweddar:
Dylid cyflwyno ffordd i etholwyr bleidleisio i gael gwared ar eu AS cyn diwedd eu tymor

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:
https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=42608&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi