Deiseb a wrthodwyd A Welsh assembly election.

Welsh labour has failed Wales. On. Education, health, economy.
They waste our money on vanity projects.
The Welsh public deserve a vote to elect a party that will serve the people of Wales.
They are acting like a dictatorship. Soon they will introduce pay per mile on our roads. They are penalising working people.

Rhagor o fanylion

Every time the conservatives changed leader the Welsh assembly were calling for a general election. They themselves are now changing the leader. This will be a leader who the public may not want. The public now require an election. Labour are being hypocritical by not offering an election. A petition will decide if the public truly want it.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi