Deiseb Galw etholiad cynnar i’r Senedd.

Gan fod Prif Weinidog “anetholedig” yn rheoli Cymru erbyn hyn, dylai’r cyhoedd fod â’r hawl i bleidleisio dros bwy maen nhw am weld yn rheoli’r wlad.

Llofnodi’r ddeiseb hon

3,588 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon