Llofnodi’r ddeiseb

Galw etholiad cynnar i’r Senedd.

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.