Deiseb a wrthodwyd Stop geoengineering in the skies over Wales

The state of Tennessee has drafted a bill to stop chemical spraying over their state. These chemicals are harmful and cause pollution to land and rivers. They also block sunlight

Rhagor o fanylion

Sunlight is essential for health as it is the main source of vitamin D for most people. The geo engineering contains aluminium, boron and carbon which humans and animals are breathing in. These are dangerous to health.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Cyfrifoldeb Llywodraeth y DU yw trafnidiaeth awyr, ac nid yw wedi ei ddatganoli i'r Senedd na Llywodraeth Cymru. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi