Deiseb Gwahardd Ambiwlansys rhag cael eu defnyddio fel gwelyau ychwanegol ar gyfer ysbytai

Mae pobl yn marw HEB FOD ANGEN oherwydd nad oes Ambiwlansys ar gael, gan eu bod yn cael eu defnyddio fel gwelyau ychwanegol y tu allan i ysbytai ag unedau achosion brys ledled Cymru.

Rhagor o fanylion

‘Ni all y sefyllfa sydd ohoni barhau’: Mae parafeddygon yng Nghymru yn rhybuddio bod cleifion yn aros hyd at 26 awr i fynd i'r ysbyty.
Dywedodd prif weithredwr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Jason Killens, wrth Sky News nad oedd 38% o’i ambiwlansys ar gael yn ystod mis Rhagfyr oherwydd yr oedi hir wrth gael cleifion i mewn i ysbytai.

https://news.sky.com/story/it-cant-continue-like-this-paramedics-in-wales-warn-patients-are-waiting-up-to-26-hours-to-get-into-hospital-12789702

Llofnodi’r ddeiseb hon

334 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon