Deiseb Gwnewch Ebrill 7fed yn ddiwrnod i gofio hil-laddiad 1994 yn erbyn y Tutsi yn Rwanda yng Nghymru

Byddai diwrnod i gofio’r hil-laddiad yn erbyn ethnigrwydd Tutsi yn Rwanda yn dangos nod i hybu dealltwriaeth a chydgyfrifoldeb i frwydro yn erbyn casineb, gwahaniaethu a thrais yn ei holl ffurfiau, ac atal erchyllterau tebyg yn y dyfodol. Dylai'r gweithgareddau gynnwys munud o dawelwch a datganiad gan y Prif Weinidog neu unrhyw un o bobl Rwanda sydd o bosibl yn byw yng Nghymru ac â diddordeb.

Rhagor o fanylion

Yn ddiweddar, mae maer Ottawa wedi penderfynu gwneud Ebrill 7fed, 2024 yn ddiwrnod i gofio hil-laddiad Rwanda yn erbyn y Tutsi er gwaethaf diffyg cysylltiad Canada â’r hil-laddiad na Rwanda ei hun, felly oni ddylai Cymru ddilyn y camau hyn? Nid oes gan Gymru ychwaith bron ddim i’w wneud â Rwanda, ond, byddai’n ennyn parch wrth iddi gydnabod digwyddiadau erchyll yr hil-laddiad yn erbyn y Tutsi. Byddai nodi’r diwrnod yn fodd o sicrhau nad yw’r erchyllterau hyn yn digwydd eto, ac i ddysgu oddi wrthynt er mwyn brwydro yn erbyn casineb, gwahaniaethu, a rhaniadau. Byddai’n fater pwysig y mae’r Senedd yn rhoi blaenoriaeth iddo er mwyn i Gymru fod yn wlad nad yw’n hiliol, neu nad yw’n gwahaniaethu.

Llofnodi’r ddeiseb hon

165 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon