Deiseb Dylid gweithredu ar frys i wella amseroedd ymateb ar unwaith Gasanaethau Ambiwlans Cymru.

Yn y Canolbarth ar hyn o bryd mae amseroedd ymateb yn amrywio rhwng 4 a 6 awr ar gyfer ymateb brys.
Mae hyn yn arwain at ragor o risg o anafiadau hirdymor a marwolaeth i bobl yn ein cymuned.

Rhagor o fanylion

Mae angen adolygiad brys o’r gwasanaeth, ac mae angen cyllid ychwanegol.

Llofnodi’r ddeiseb hon

29 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon