Deiseb Cadwch faes parcio traeth Ynyslas ar agor.

Mae pobl leol ac ymwelwyr wedi bod yn mwynhau maes parcio traeth Ynyslas ers blynyddoedd lawer. Mae’n unigryw yn yr ardal oherwydd ei fod yn cynnig mynediad uniongyrchol i’r traeth i gerbydau, sy’n hwyluso mwynhad pobl o’r aber a fyddai efallai’n methu defnyddio grisiau/morgloddiau ac ati. Mae hefyd yn cynnig adnodd unigryw i bobl sy’n marchogaeth ceffylau gadw i ffwrdd yn ddiogel oddi wrth draffig.

Rhagor o fanylion
Llofnodi’r ddeiseb hon

92 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon