Deiseb Mae angen ymchwiliad gyhoeddus ar bobl Cymru i’r rhodd o £200,000 i Vaughan Gething.

Gwnaed rhodd o £200,000 i Vaughan Gething i gefnogi ei gais i ddod yn Brif Weinidog, er mai dim ond mater o ganfasio am bleidleisiau gan undebau llafur oedd hyn i bob pwrpas. Cafodd y cwmni a wnaeth y rhodd fenthyciad sylweddol gan Fanc Datblygu Cymru, is-gwmni o dan berchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Dylid cynnal ymchwiliad cyhoeddus llawn er mwyn dod i ddeall manylion y benthyciad, ei ddiben, y rhodd yn dilyn hynny, a sut y gwariwyd y rhodd.

Llofnodi’r ddeiseb hon

7,164 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon