Deiseb a wrthodwyd Referendum asking to the people of Wales if they still want the Welsh Assembly.

We were overly controlled in Covid, extra lock downs, longer restrictions. Then 20 mph against the will of the people The increase in members of Senedd against the people. Record low turnout as it is, 25 years has passed since the referendum on devolution. I personally think it has been a disaster for Wales. But I am one person. How about Cardiff asks the people what they want for a change.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb ar y mater hwn yn y deuddeg mis diwethaf:

P-06-1355 Dylid cynnal refferendwm yn gofyn am gymeradwyaeth y bobl i gynyddu nifer yr Aelodau o'r Senedd o 36

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:
https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=41662&Opt=3

Ond bydd deiseb arall fydd efallai o ddiddordeb i chi yn cael ei thrafod gan y Pwyllgor yn fuan: Rwy’n gwrthwynebu ‘Bil Diwygio’r Senedd’ Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 18 Medi 2023, yn dod yn gyfraith.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi