Deiseb a wrthodwyd Put the expansion of the Senedd to a public vote.

The expansion of the Senedd from 60 to 96 members will cost an estimated £17.8 million extra a year. When there is unprecedented pressure on the NHS and schools, this is a frivolous waste of money.

Rhagor o fanylion

The introduction of the 'Closed List' system risks creating a democratic deficit where party candidates are selected by party bosses with potentially no link to the constituency. There is no recall function at this point for bad behaviour while in office.

When the electorate has no say over individual candidates, we risk sliding into a technocracy.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb ar y mater hwn yn dystod y 12 mis diwethaf:
P-06-1355 Dylid cynnal refferendwm yn gofyn am gymeradwyaeth y bobl i gynyddu nifer yr Aelodau o'r Senedd o 36

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:

https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=41662&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi