Deiseb a wrthodwyd Put the increase of senedd members to a public vote

We believe that the money that will be spent on the extra senedd members should be spent elsewhere I.e. the NHS, schools etc not on extra politicians

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb ar y mater hwn yn dystod y 12 mis diwethaf:
P-06-1355 Dylid cynnal refferendwm yn gofyn am gymeradwyaeth y bobl i gynyddu nifer yr Aelodau o'r Senedd o 36

Gellir gweld manylion ystyriaethau blaenorol y Pwyllgor ar y mater yma:

https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=41662&Opt=3

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi