Deiseb Rhoi'r gorau i ddarlledu hysbysebion Llywodraeth Cymru yn Gymraeg ar ITV Cymru

Mae gorfod gwrando ar iaith nad ydw i’n ei deall yn rhoi straen arnaf. Mae’n amlwg bod y bobl sy’n gwylio sianeli Saesneg yn deall yr iaith honno ac felly dylai’r hysbysebion fod yn Saesneg, sef yr iaith y mae’n darlledu ynddi.

Llofnodi’r ddeiseb hon

22 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon